Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Tisztelt Igazságügyi Szakértők!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagságot, hogy az elektronikus közigazgatás kapcsán az ItJump Kft. szervezésében tájékoztató előadás megtartására kerül sor Budapesten a Lurdy Ház rendezvényközpontban 2018. február 8. napján 10.00 órai kezdettel, amelyen a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának az új szabályozás iránt érdeklődő tagjai kedvezményes részvételi díj ellenében vehetnek részt.

A rendezvény célja: Tájékoztatni a résztvevőket az elektronikus közigazgatás működéséről, a gazdasági társaságok és természetes személyek közigazgatással (e-közigazgatás) történő elektronikus kapcsolattartásáról, valamint az iratkezelés forradalmi léptékű, a XXI. századi technológia elterjedésével elérhetővé vált és a kormányzat által fokozatosan és kötelezően bevezetésre kerülő átalakításáról.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara felvételt hirdet pszichológiai mesterképzési szakon végzettek számára IGAZSÁGÜGYI KLINIKAI SZAKPSZICHOLÓGUS szakirányú továbbképzési szakon oklevél megszerzésére.
További információk a mellékelt ismertetőben, valamint az alábbi linken: 
http://www.ppk.elte.hu/felveteli/szakiranyu/budapest

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság új hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján szervezetünk rövid neve megváltozott – ZMRFK helyett – Zala MRFK.

További információkat az alábbi dokumentumban talál:
Tájékoztató számlázás rendjéről

Bányai István igazságügyi szakértő tanulmányával szeretné meghonosítani szakértői berkekben az „expertológia” fogalmát, vagyis azt a módszertant, ami az igazságügyi szakértőt alapvetően megkülönbözteti a „szakembertől”. A szerző szerint az „expertológia” módszertani helye a jog és a különféle szakterületek közötti virtuális tér, elsődleges szerepe pedig a szakmai tényekből levont következtetések jogi konformitásának biztosítása. Létezethet-e egységes igazságügyi szakértői módszertan? A tanulmány célja az egységes módszertan (expertológia) hipotézise igazolása, vagy - számolva ezzel a lehetőséggel is - cáfolata. Az eredeti írás „Expertológia, az egységes igazságügyi szakértői módszertan keretei” címmel a Magyar Jog 2017. évi 7-8. számának 505-516. oldalán jelent meg.

Eseménydús, küzdelmes évet hagy a háta mögött a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) elnöke. Dr. Agárdi Tamás, aki 2014 októbere óta áll a kamara élén, az interjúban kifejtette: az új törvény egy sor olyan változtatást írt elő, ami több szakértő addigi világképébe csak nagyon nehezen volt beilleszthető, sőt - tette hozzá - még most sem simul össze a korábbi és a jelenlegi világkép mindenkiben. Mindannyiunk elemi érdeke, hogy valahára kialakuljon a fejünkben az a rend, amit maga a törvény is diktál. Ideje lenne belátni, hogy nincs mese, nincs kifogás, a törvényt végre kell hajtani! A MISZK elnöke az elmúlt hónapok fejleményeiről, küzdelmeiről, de a jövőbeli teendőkről is szót ejtett év végi interjújában.

Ténytudósítást adott dr. Földi Ferenc igazságügyi fegyverszakértő az október 31-én rendezett Második Országos Kriminalisztikai Szakmai Konferencián egy több mint 60 éve történt eseményről, amely a tárgyszerű módszertan dacára, máig torokszorítóan közel áll hozzánk. A szakmai előadás részletei azt példázzák, hogy az igazságügyi szakértő a tárgyi valóság törvényszerűségeinek gondos feltárásával hatékonyan szolgálja az igazságszolgáltatás és a közvélemény számára is a tények szakszerű értelmezését.

A nemzetgazdasági miniszter készülő rendelettervezete újraszabályozza az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételét. E szerint 2018. január 1-jétől az engedélyezési eljárás helyébe bejelentési eljárás lép, ami azt jelenti, hogy a bejelentési eljárás megindításával egyidejűleg az ügyfél jogosulttá válik az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység végzésére.

Az Alkotmánybíróság (Ab) november 10-én közzé tett határozatában elutasította a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 461. § (4) bekezdése ellen irányuló bírói kezdeményezéseket. Az Ab szerint nem alaptörvény-ellenes, hogy bizonyos kábítószerek mennyiségének meghatározásához a jogalkotó olyan szabályt alkotott, amely nem konkrét tömegértékben határozza meg a számítás alapját, hanem egy absztrakt mércét használ. A határozat külön is kitért az igazságügyi szakértők szerepére.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) szervezésében október 31-én Budapesten rendezték meg a Második Országos Kriminalisztikai Szakmai Konferenciát. A „Közösen az igazságszolgáltatásért, a bűnüldözésért” című tanácskozáson dr. Szecskó József igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár felszólalásában hangsúlyozta, hogy a kormány döntése alapján létrejött egységes szakértői kutatóközpont nagymértékben hozzájárulhat az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősödéséhez.