Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos törvények

2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195302.335647

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165860.336174

2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159801.331342

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143166.336311

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131478.329444

2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126195.329298

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117776.329440

2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111418.331166

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101684.335646

2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95514.328124

2005. évi XLVIII. törvény az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94207.235038

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34361.328121

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.336301

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21471.336167

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198992.338822

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=200732.338649

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647