Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
image

Galli Csaba, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) Választási Bizottságának elnöke arról tájékoztatott, hogy február 4-én 12 óráig kilenc igazságügyi szakértő jelentkezett a MISZK megüresedett elnökhelyettesi tisztségére. Mint ismeretes, Kölber György elnökhelyettes más irányú megbízatására tekintettel lemondott elnökhelyettesi tisztségéről. Az elnökhelyettest az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény értelmében a tagság közvetlenül választja.

Borka Zoltánt nevezték ki a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) főtitkárának. A főtitkári kinevezéshez Trócsányi László igazságügyi miniszter január 31-én kelt levelében megadta a jóváhagyását. Borka Zoltán 41 éves jogász, aki közigazgatási és jogi szakvizsgával is rendelkezik. Legutóbbi munkahelye az Igazságügyi Hivatal Bírósági Végrehajtók Ellenőrzési Főosztálya volt.

 

Az elmúlt időben nagy változásokon mentek keresztül a szakmai kamarák: kikerült a Ptk.-ból a köztestület fogalma, megszűnt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, új igazságügyi szakértői törvény született, 2017. január 1-jétől visszaállították a kötelező tagságot az Országos Magyar Vadászati Kamarában. A cikk január 19-én jelent meg a Jogi Fórumban.

Várhatóan márciusban nyújtja be az Országgyűléshez az emberi erőforrások minisztere a Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvényjavaslatot, amelyet még tavasszal megtárgyal a parlament. A tervezet szerint a kamara feladata lesz a szakképesítés nélkül pszichológiai jellegű tevékenységet végzők kiszűrése. A jövőben ugyanis csak a kamarai tagok használhatnák a pszichológus szakmai címet vagy gyakorolhatnának bármilyen más „pszicho” előtaggal rendelkező szakmát.

Megkezdte működését a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK), amely a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, valamint az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek összeolvadásával alakult meg január 1-jén. Az intézet főigazgatója Nagy Gábor címzetes egyetemi docens lett. A kormány három év alatt százmillió forinttal támogatja a két korábbi szakértői szervezet összeolvadását.

Agárdi Tamás kamarai elnök levele a szakértőkhöz

Agárdi Tamás, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) elnöke Karácsony előtt kapta meg Trócsányi László igazságügyi miniszter két levelét, amelyekben közölte, hogy jóváhagyta a MISZK Alapszabályát, a Szervezeti Működési Szabályzatát, valamint Kovács Gábor igazságügyi szakértő kamarai elnökhelyettessé történő megválasztását. A két szabályzat 2017. január 6-án lépett hatályba. A MISZK elnöke az ünnepek alkalmából levélben fordult a szakértőkhöz.

A Szakértői Fórumban olvashatók a küldöttgyűlések jegyzőkönyvei

A december 7-én megtartott elnökségi ülésen Agárdi Tamás elnök az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 77. § (4) bekezdése alapján Radványi Zoltán elnökhelyettes korábbi megbízását visszavonta és megbízta a fegyelmi ügyekért felelős elnökhelyettesi teendőkkel. A december 3-án megtartott küldöttgyűlésen elnökhelyettesnek megválasztott Kovács Gábort megbízta az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos művelésének támogatásáért, módszertani levelekért, szakmai iránymutatásokért és az oktatásért felelős elnökhelyettesi teendőkkel.

Az igazságügyi szakértőknek a 2016. év IV. negyedévre esedékes bevallásukat 2017. január 20-ig kell teljesíteni. Az adatlap az igazságügyi szakértőktől beérkezett javaslatok figyelembevételével, valamint az Igazságügyi Minisztérium iránymutatása alapján készült. Az IM állásfoglalása alapján a magánszakértői vélemények után is kell kamarai költségátalányt fizetni.

Elfogadták a kamara Alapszabályát - Kovács Gábor az új elnökhelyettes

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) december 3-án tartott budapesti küldöttgyűlésén a küldöttek elfogadták az új Alapszabályt és a Szervezeti és Működési Szabályzatot, továbbá Kovács Gábort a kamara egyik elnökhelyettesének, míg Bartók Sándort a Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság tagjának választották. December 31-i hatállyal lemondott tisztségeiről Kölber György elnökhelyettes.

Összeolvad az ISZKI és a BSZKI

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) néven igazságügyi szakértői intézményt alapít a kormány. Az NSZKK az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) és a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) összeolvadásával jön létre – az erről szóló rendelet a Magyar Közlöny idei 178. számában jelent meg.