Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet rendelkezik az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról. A rendelet 1. mellékletében meghatározott adatokat a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) részére kell megküldeni negyedévente a tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig elektronikus formában a MISZK honlapján közzétett adatlapon. A statisztikai adatszolgáltatási adatlap letölthető a mellékletből.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) pályázatot hirdet a szerv tagjainak nyilvántartásba vételére igazságügyi szakértők és műszaki ellenőrök részére. A felhívás célja az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény, valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjainak kiválasztása. Jelentkezési határidő: 2016. október 15-e éjfél.

Igazságügyi szakértők az egészségügyben címmel Hidvéginé Adorján Lívia és Sáriné Simkó Ágnes írt könyvet, amelynek a bemutatóját szeptember 30-án rendezték meg a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében. A kötet aktualitását az adja, hogy nemrég lépett hatályba az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény. A szerzők a legfontosabb újdonságnak azt tartják, hogy a jogszabály felhatalmazza a szakértőt a szakkérdésekben való döntésre. Vagyis a jogalkotó a szakértőt döntési joggal 

- írja a MISZK tisztújító küldöttgyűléséről az MTI

Agárdi Tamást választotta meg elnökének a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) tisztújító küldöttgyűlésén; ezentúl nyilvánosan értékelik a szakértőket és automatikusan törlik a névjegyzékből, azokat, akik több mint egy évet késnek a szakvélemény elkészítésével, illetve más súlyos mulasztást követnek el - tudatta a testület közleményben az MTI-vel.

A korábbi kamarai struktúra megváltozásával, a volt területi kamaráknak a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarába történő beolvadásával az igazságügyi szakértők egy egységes szakértői kamarának a tagjaivá válnak. A Kamara küldöttgyűlése a szeptember 15-i alakuló ülésén dönt többek között a nyitó vagyonmérleg tervezet elfogadásáról.

Horváth Csaba, Horváth György, Kölber György és Radványi Zoltán lett a kamara négy elnökhelyettese

Szeptember 15-én tartotta meg Budapesten tisztújító küldöttgyűlését a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK), amely elfogadta a kamara nyitó vagyonmérlegét, új alapszabályát, valamint ideiglenes szervezeti és működési szabályzatát. A küldöttek megválasztották a MISZK elnökét, elnökhelyetteseit és bizottsági tisztségviselőit. Az elnök Agárdi Tamás lett, míg elnökhelyettes Horváth Csaba, Horváth György, Kölber György és Radványi Zoltán. A kamara elnökének és elnökhelyetteseinek megválasztását még az igazságügyi miniszternek is jóvá kell hagynia.

Megnyílt a jelentkezés az idei igazságügyi szakértői képzésekre. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet 6. § alapján az igazságügyi szakértő kétévente köteles részt venni jogi továbbképzésen. A jogi továbbképzés vizsgakötelezettség nélküli képzés. Az első jogi képzésen és azt követő vizsgán az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel előtt köteles részt venni az igazságügyi szakértő-jelölt – tájékoztatott Sántáné dr. Szakály Zsuzsa képzési szakügyintéző. A képzésekre vonatkozó részletek itt találhatóak.