Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara honlapján megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a kamara nem vállal felelősséget.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara honlapján keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a kamara részére jutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a kamara tulajdonába kerül át, azt szabadon felhasználhatja.


AZ ADATKEZELŐ:
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
(1051 Budapest, V. Arany János utca 25.)

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMOK:
NAIH-125737/2017.
NAIH-125738/2017.
NAIH-126155/2017.

A KEZELT ADATOK:
A portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Ön hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Ön által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

 

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics

A regisztráció során csak egy felhasználónevet és egy e-mail címet kell megadni. Az e-mail címek más számára nem láthatók, de Önnek üzenetet küldhetnek a miszk.hu felületéről. A címeket adatbázisunkban tároljuk, a jogerős bírósági megkeresést kivéve nem adjuk ki harmadik félnek. A regisztrációja során Ön szabadon dönthet, hogy megadja-e további adatait, illetve, hogy ezeket publikussá teszi-e. Az adatok - ha Ön így állította be - mások számára hozzáférhetővé válhatnak, ugyanakkor mi kérésre sem adjuk át harmadik félnek.

Minden, a weboldalon történő tevékenységéhez rögzítjük az Ön számítógépének aktuális IP címét.

Hírlevelünk feliratkozásakor e-mail címét adhatja meg, amelyet harmadik félnek - a jogerős bírósági megkeresést kivéve - nem adunk ki.

Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek.

Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot (regisztráció, hírlevél megrendelés) a szolgáltatások működtetése (hírlevél kézbesítése, fórum, hozzászólások használatának biztosítása), illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A regisztrációkor nem kötelező jelleggel megadott adatok kezelésének a célja a közösségépítés: a weboldalon résztvevő igazságügyi szakértők illetve az egyes hozzászólások szerzői bemutatkozásának biztosítása.

A fórum hozzászólások során hozzánk került aktuális IP címet a kulturált, felelős hozzászólások biztosítása, valamint a fórum biztonsága érdekében rögzítjük.

A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint szerkesztői munkánk során használjuk fel.


AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: 
Az Ön által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését: hírlevelünk esetében leiratkozáskor törlődik az Ön címe, ha pedig regisztrációja törlését kéri, a felhasználói neve megmarad, hiszen az egyes hozzászólásokat csak így lehet megkülönböztetni. Minden más adat - e-mail címe és az önként megadott információk - törlődnek.

A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Munkatársunkkal való személyes kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatait a kamara illetve jogutódjának fennállásáig őrizzük meg. Ön bármikor kérheti adatainak törlését ebben az esetben is, ez azonban csak a törvényben lefektetett, helyreigazításra vonatkozó mindenkori határidő eltelte után történik meg.


AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE:
A szerver által rögzített és egy hónapig tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző vállalkozás (MediaCenter Hungary Kft. 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.) rendszergazdája, illetve a fejlesztéseket és karbantartást végző vállalkozás (ItJump Kft. 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5., cégjegyzékszám: 18-09-111248, adószám: 24087357-2-18) rendszergazdája fér hozzá.

A hírlevélküldéshez megadott e-mail címekhez a kamara mindenkori adatkezelője fér hozzá.

A regisztrációkor megadott nem nyilvános adataihoz (e-mail cím, jelszó) csak a kamara adatkezelője, az egyes hozzászólások kapcsán rögzített IP címekhez a mindenkori fórum adminisztrátor és moderátor férnek hozzá.

A személyes kapcsolatfelvétel során hozzánk került adatait értelemszerűen az kezeli, akivel Ön felvette a kapcsolatot.


FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:
Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.