Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

A díjjegyzék létrehozása nem egyéb, mint az elvégzett munka végén az egyes tételek összesített, részleteiben áttekinthető rendszerezése – a munkafázisok mellé rendelt díjak rögzítésével. Vannak azonban olyan esetek, amikor a majdani díjjegyzék tartalmi elemeit már a szakértő munka első szakaszában, a várható szakértői díj közlésekor érdemes figyelembe venni. Az igazságügyi szakértő érdekeinek érvényesítése ugyanis a várható szakértői díj közlése során végzett munka díjköteles voltának utólagos elismertetésével kezdődik. A MISZK érdekképviseleti munkájának részeként tesszük közzé Deli Kálmán igazságügyi szakértő tapasztalatait és anonimizált bírósági példáját.

A díjmegállapító határozatok jogerősítésével kapcsolatos ügymenetről adott tájékoztatást dr. Ekkert József r. ezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese a dr. Agárdi Tamáshoz, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elnökéhez címzett levelében. Az ügymenet megismerése jelentősen megkönnyítheti a szakértők és a gazdasági igazgatóságon dolgozók munkáját.

Az igazságügyi szakértők a szakértői véleményük beterjesztésével egyidejűleg díj- és költségjegyzéket is beterjesztenek, melyben kérik a munkadíjuk és költségeik megtérítését. A kirendelő hatóság feladata a díj- és költségjegyzékek az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet szabályaira figyelemmel történő megvizsgálása, és döntés a díj- és költségjegyzék elfogadhatóságáról. Az igazságügyi szakértők a díjjegyzékeik benyújtása során több okból hibázhatnak, ami a díjjegyzékük hiányainak pótlásához, vagy szakértői díj- vagy költségigényük a díjjegyzéktől eltérő megállapításához vezethetnek. Sándor István Zoltán és Sándor Mátyás László a Jogi Fórumban megjelent tanulmányukban a szakértők által benyújtott díjjegyzékek jellemző hibáit gyűjtötték össze a Gödöllői Járásbíróságon szerzett több éves tapasztalataik alapján.

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete azoknak a belső szabályzatoknak a kötelező tartalmi elemeiről, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvények alapján kell elkészíteniük a kötelezetteknek. A szabályozás többek közt érinti az ingatlanközvetítőket, a könyvvizsgálókat és a könyvelőket is.

2017. augusztus 6-án elment egy kiváló és igaz ember, egy tudós kolléga, egy évtizedekig hűséges barát, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottságának alapító elnöke, az utódszervezet Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Vízügyi Szakmai Tagozat tiszteletbeli elnöke. Élt 80 évet.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) július 19-i küldöttgyűlése határozatképtelenség miatt elmaradt, ezért július 27-én 9 órai kezdettel, azonos helyszínen (1054 Budapest, Báthory utca 10.) megismételt küldöttgyűlést tart, amely a meghirdetett napirend tekintetében a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (Szaktv.) 159. §-a alapján az igazságügyi szakértő köteles a Szaktv. 1. mellékletének 1.11. és 1.21.-1.23. pontjaiban foglalt adatokat 2016. december 31-ig a névjegyzéket vezető hatóság, azaz az Igazságügyi Minisztérium részére megfelelően igazolni.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) hivatalos weboldalán (https://miszk.hu) keresztül július 1-jétől lehetséges az igazságügyi szakértők részére a 2017. II. negyedévi statisztikai adatszolgáltatás benyújtása, amelynek  határideje  július 20-a.

Június 22-én rendezték meg az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémia szervezésében a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalának Dísztermében a „Jog, erkölcs, etika” konferenciát, hogy a kötelező képzéseken túlmutatóan is elősegítsék az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó hivatásrendek minél magasabb színvonalú szakmai tevékenységét.