Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának (MISZK) mintegy 600 olyan tagja van, aki az ingatlanokhoz kapcsolódó területen dolgozik. Mindennapi munkájukhoz lehet hasznos kiadvány az „Építőipari költségbecslési segédlet 2017”. A legszélesebb körben használt építőipari költségbecslő szakkönyv a szakembereknek nélkülözhetetlen támpont, a lakosság számára pedig segédeszköz a különböző építési-szerelési munkák költségeinek pontos meghatározásához.

Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet értelmében a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara összegezte a 2016. év III. és IV. negyedévének negyedéves szakértői statisztikai adatszolgáltatásával kapcsolatos tapasztalatokat.

A bizonyítás miatt húzódik a legtöbb per, pedig fel is lehet gyorsítani

A legtöbben, ha bírósági perre gondolnak, évekig húzódó folyamatokat, tárgyalások végtelen sorozatát vizionálják - írja a Portfolio. Van azonban egy olyan eljárás, amivel felgyorsíthatóak, de akár el is kerülhetőek a perek. Ez az úgynevezett előzetes bizonyítás, amely a tények, körülmények rögzítésében nyújt segítséget. Főleg akkor ajánlott, ha a bizonyítékok időközben megrongálódhatnak vagy megsemmisülhetnek. Előnye, hogy közjegyző előtt is lefolytatható, és általában csak 30 napot vesz igénybe. Károkozás szomszédok között, megbízók és alvállalkozók harca - ezek a tipikus esetek, de bárki érvényesítheti igazát előzetes bizonyítással.

Galli Csaba, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) Választási Bizottságának elnöke arról tájékoztatott, hogy február 4-én 12 óráig kilenc igazságügyi szakértő jelentkezett a MISZK megüresedett elnökhelyettesi tisztségére. Mint ismeretes, Kölber György elnökhelyettes más irányú megbízatására tekintettel lemondott elnökhelyettesi tisztségéről. Az elnökhelyettest az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény értelmében a tagság közvetlenül választja.

Borka Zoltánt nevezték ki a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) főtitkárának. A főtitkári kinevezéshez Trócsányi László igazságügyi miniszter január 31-én kelt levelében megadta a jóváhagyását. Borka Zoltán 41 éves jogász, aki közigazgatási és jogi szakvizsgával is rendelkezik. Legutóbbi munkahelye az Igazságügyi Hivatal Bírósági Végrehajtók Ellenőrzési Főosztálya volt.

 

Az elmúlt időben nagy változásokon mentek keresztül a szakmai kamarák: kikerült a Ptk.-ból a köztestület fogalma, megszűnt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, új igazságügyi szakértői törvény született, 2017. január 1-jétől visszaállították a kötelező tagságot az Országos Magyar Vadászati Kamarában. A cikk január 19-én jelent meg a Jogi Fórumban.

Várhatóan márciusban nyújtja be az Országgyűléshez az emberi erőforrások minisztere a Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvényjavaslatot, amelyet még tavasszal megtárgyal a parlament. A tervezet szerint a kamara feladata lesz a szakképesítés nélkül pszichológiai jellegű tevékenységet végzők kiszűrése. A jövőben ugyanis csak a kamarai tagok használhatnák a pszichológus szakmai címet vagy gyakorolhatnának bármilyen más „pszicho” előtaggal rendelkező szakmát.

Megkezdte működését a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK), amely a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, valamint az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek összeolvadásával alakult meg január 1-jén. Az intézet főigazgatója Nagy Gábor címzetes egyetemi docens lett. A kormány három év alatt százmillió forinttal támogatja a két korábbi szakértői szervezet összeolvadását.

Agárdi Tamás kamarai elnök levele a szakértőkhöz

Agárdi Tamás, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) elnöke Karácsony előtt kapta meg Trócsányi László igazságügyi miniszter két levelét, amelyekben közölte, hogy jóváhagyta a MISZK Alapszabályát, a Szervezeti Működési Szabályzatát, valamint Kovács Gábor igazságügyi szakértő kamarai elnökhelyettessé történő megválasztását. A két szabályzat 2017. január 6-án lépett hatályba. A MISZK elnöke az ünnepek alkalmából levélben fordult a szakértőkhöz.

A Szakértői Fórumban olvashatók a küldöttgyűlések jegyzőkönyvei

A december 7-én megtartott elnökségi ülésen Agárdi Tamás elnök az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 77. § (4) bekezdése alapján Radványi Zoltán elnökhelyettes korábbi megbízását visszavonta és megbízta a fegyelmi ügyekért felelős elnökhelyettesi teendőkkel. A december 3-án megtartott küldöttgyűlésen elnökhelyettesnek megválasztott Kovács Gábort megbízta az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos művelésének támogatásáért, módszertani levelekért, szakmai iránymutatásokért és az oktatásért felelős elnökhelyettesi teendőkkel.