Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos miniszteri rendeletek

12/2016. (VI. 29.) IM rendelet. Az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196160.323769

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196161.323771

14/2016. (VI. 29.) IM rendelet az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196162.323775

39/2012. (VIII. 27.) KIM rendelet az ingatlan becsértékének bíróság általi megállapítására irányuló végrehajtási kifogás előterjesztésével együtt letétbe helyezendő szakértői díj előlegének összegéről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154039.227412

58/2009. (X. 30.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125042.323749

31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117464.261016

19/2006. (IV. 24.) IM rendelet az igazságügyi szakértői igazolványról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102313.323739

10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101964.332600

9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101913.323737

21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együttes rendelet a bűnügyi költségek előlegezéséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74308.244074

3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=8093.332560