Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

A nemzetgazdasági miniszter készülő rendelettervezete újraszabályozza az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételét. E szerint 2018. január 1-jétől az engedélyezési eljárás helyébe bejelentési eljárás lép, ami azt jelenti, hogy a bejelentési eljárás megindításával egyidejűleg az ügyfél jogosulttá válik az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység végzésére.

Az Alkotmánybíróság (Ab) november 10-én közzé tett határozatában elutasította a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 461. § (4) bekezdése ellen irányuló bírói kezdeményezéseket. Az Ab szerint nem alaptörvény-ellenes, hogy bizonyos kábítószerek mennyiségének meghatározásához a jogalkotó olyan szabályt alkotott, amely nem konkrét tömegértékben határozza meg a számítás alapját, hanem egy absztrakt mércét használ. A határozat külön is kitért az igazságügyi szakértők szerepére.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) szervezésében október 31-én Budapesten rendezték meg a Második Országos Kriminalisztikai Szakmai Konferenciát. A „Közösen az igazságszolgáltatásért, a bűnüldözésért” című tanácskozáson dr. Szecskó József igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár felszólalásában hangsúlyozta, hogy a kormány döntése alapján létrejött egységes szakértői kutatóközpont nagymértékben hozzájárulhat az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősödéséhez.

A szakértői bizonyítás a valóság feltárásának egyetlen módja minden olyan esetben, amikor a jogalkalmazónak különleges szakértelemre van szüksége - írja vitacikkében Mittermayer Ödön, aki csaknem három és fél évtizeden keresztül készített szakvéleményeket, és szolgálta a szakértői társadalom érdekeit. Véleménye szerint a szakértő az eljárás során a jogalkalmazó alárendeltje, és nem „legfőbb segítője”, miközben a szakértői bizonyítás iránti igény meredeken csökken.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) szervezésében október 31-én rendezik meg a Második Országos Kriminalisztikai Szakmai Konferenciát, „Közösen az igazságszolgáltatásért, a bűnüldözésért” címmel a  Nemzetközi Oktatási Központban (1126 Budapest, Böszörményi út 21.). Az intézményen belül nincs parkolási lehetőség. A konferencia résztvevői – az igazságügyi szakértői munkához kapcsolódóan – megismerhetik a nyomozati szak, a kriminalisztika és a kapcsolódó szakterületek legújabb szakmai eredményeit.

Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője nemrégiben intézkedést adott ki a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság számlabefogadásának rendjéről. A 26/2017. (IX. 25.) ZMRFK intézkedés harmadik fejezete a szakértői számlák befogadási rendjét szabályozza.

Madas László igazságügyi repülőgép- és légi üzemeltetési szakértő nem fogadta el, hogy a büntetőbíróság egy repülőgép-balesetre vonatkozó szakvéleményére első-, majd másodfokon is alacsonyabb összegű szakértői díjat állapított meg, mint amennyit igényelt. Megítélése szerint olyan személyek döntenek a munkája díjáról, értékéről, szavahihetőségéről, akiknek nem lehet megfelelő szakértelmük ezen a speciális szakterületen. A szakértői díjat megállapító végzések ügyében ezért a Kúriához, majd az alapvető jogok biztosához fordult jogorvoslatért.

Deli Kálmán és Meruk József  igazságügyi szakértők az igazságügyi szakértői szakvélemény szerkezetének egységesítését célzó mintát alakítottak ki. A vitaanyag deklarált célja a MISZK tagság aktív véleményező közreműködésének elérése, a közösségi felelősség kinyilvánításának ösztönzése erről a mindenkit érintő kérdésről.

Az igazságügyi szakértő munkájának díjazása és költségeinek megtérítése esetenként váratlan akadályba ütközik. Az alábbi példa a szakértői érdekérvényesítéshez ad segítséget. Azért jelezzük, hogy „esetenként”, mert a jelenség nem általános, és azért „váratlan”, mert a törvény maradéktalan betartására hivatott fórumon fordul elő – nyilván ott sem gyakran. Deli Kálmán igazságügyi szakértő eset-mintája nem egyszerűen a törvény ismeretének fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a szakértőnek minden ügyben tervszerűen építkezve kell nyilvántartania munkaráfordításait és e rendszerezett kimutatásokra építhető fel a sikert eredményező fellebbezés. Az eredeti fellebbezés anonimizált szövegét  a hatályos törvénynek megfelelően aktualizálva mutatjuk be.    

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) szervezi az igazságügyi szakértői nyilvántartásba vételhez szükséges szakértői alapismeretek oktatását. A következő oktatás október 5-én és 6-án lesz Budapesten, a Mester utca 30-32.  szám alatt, a Páva irodaház, III. emeleti tárgyalójában – tájékoztatott dr. Kovács Gábor, a MISZK elnökhelyettese. Jelentkezni október 2-áig lehet. A szakértőjelöltekhez intézett levelet az alábbiakban olvashatják.