Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szervezi az igazságügyi szakértői nyilvántartásba vételhez szükséges szakértői alapismeretek oktatását. A 2018. I. félév vonatkozásában a Kamara kettő alkalommal szervez alapismereti oktatást, amelyek időpontja 2018. március 5-6., illetve 2018. június 4-5. Az oktatás a helyszíne a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara hivatala (1095 Budapest, Mester utca 30-32.  szám alatti Páva irodaház, III. emelet, nagytárgyaló).

A válási és gyermekelhelyezési perekben növekszik a bíróságok igénye az igazságügyi pszichológus szakértők bevonására, miközben a viták egy része a büntetőjog területére csúszik át. A gyermekükért harcoló házastársak nem válogatnak az eszközökben, szinte mindent bevetnek a győzelem érdekében. A legnagyobb vesztesek pedig a gyermekek – állítja Agárdi Tamás igazságügyi pszichológus szakértő, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elnöke a Jogi Fórumban megjelent cikkben.

Máté István Zsolt kollégánk doktori értekezése olvastán az ember a 100. oldal környékén érkezik el a digitális bizonyítékok lényegének szakmai feltárásához, ám aki idáig eljutott, az máris egy lebilincselő történeti és műszaki elbeszélés élményével lett gazdagabb. Innentől pedig a kriminalisztika könyvekből és filmekből ismert világába lépünk, s azon vesszük észre magunkat, hogy egy tudományos, lelkiismeretesen lábjegyzetelt mű igézetében, képesek vagyunk szenvedélyesen követni Máté István Zsolt informatikai-gondolati útmutatásait.

Az igazságügyi szakértői társszakmák művelői számára is hasznos módszertani kirándulásra és korszerű ismeretek begyűjtésére alkalmas ez a doktori értekezés, amely érdeklődésre tarthat számot a bírák, ügyészek, nyomozók és ügyvédek körében is.

Link: Máté István Zsolt igazságügyi informatikai szakértő doktori értekezése_pdf

Tisztelt Igazságügyi Szakértők!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagságot, hogy az elektronikus közigazgatás kapcsán az ItJump Kft. szervezésében tájékoztató előadás megtartására kerül sor Budapesten a Lurdy Ház rendezvényközpontban 2018. február 8. napján 10.00 órai kezdettel, amelyen a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának az új szabályozás iránt érdeklődő tagjai kedvezményes részvételi díj ellenében vehetnek részt.

A rendezvény célja: Tájékoztatni a résztvevőket az elektronikus közigazgatás működéséről, a gazdasági társaságok és természetes személyek közigazgatással (e-közigazgatás) történő elektronikus kapcsolattartásáról, valamint az iratkezelés forradalmi léptékű, a XXI. századi technológia elterjedésével elérhetővé vált és a kormányzat által fokozatosan és kötelezően bevezetésre kerülő átalakításáról.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara felvételt hirdet pszichológiai mesterképzési szakon végzettek számára IGAZSÁGÜGYI KLINIKAI SZAKPSZICHOLÓGUS szakirányú továbbképzési szakon oklevél megszerzésére.
További információk a mellékelt ismertetőben, valamint az alábbi linken: 
http://www.ppk.elte.hu/felveteli/szakiranyu/budapest

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság új hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján szervezetünk rövid neve megváltozott – ZMRFK helyett – Zala MRFK.

További információkat az alábbi dokumentumban talál:
Tájékoztató számlázás rendjéről

Bányai István igazságügyi szakértő tanulmányával szeretné meghonosítani szakértői berkekben az „expertológia” fogalmát, vagyis azt a módszertant, ami az igazságügyi szakértőt alapvetően megkülönbözteti a „szakembertől”. A szerző szerint az „expertológia” módszertani helye a jog és a különféle szakterületek közötti virtuális tér, elsődleges szerepe pedig a szakmai tényekből levont következtetések jogi konformitásának biztosítása. Létezethet-e egységes igazságügyi szakértői módszertan? A tanulmány célja az egységes módszertan (expertológia) hipotézise igazolása, vagy - számolva ezzel a lehetőséggel is - cáfolata. Az eredeti írás „Expertológia, az egységes igazságügyi szakértői módszertan keretei” címmel a Magyar Jog 2017. évi 7-8. számának 505-516. oldalán jelent meg.

Eseménydús, küzdelmes évet hagy a háta mögött a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) elnöke. Dr. Agárdi Tamás, aki 2014 októbere óta áll a kamara élén, az interjúban kifejtette: az új törvény egy sor olyan változtatást írt elő, ami több szakértő addigi világképébe csak nagyon nehezen volt beilleszthető, sőt - tette hozzá - még most sem simul össze a korábbi és a jelenlegi világkép mindenkiben. Mindannyiunk elemi érdeke, hogy valahára kialakuljon a fejünkben az a rend, amit maga a törvény is diktál. Ideje lenne belátni, hogy nincs mese, nincs kifogás, a törvényt végre kell hajtani! A MISZK elnöke az elmúlt hónapok fejleményeiről, küzdelmeiről, de a jövőbeli teendőkről is szót ejtett év végi interjújában.

Ténytudósítást adott dr. Földi Ferenc igazságügyi fegyverszakértő az október 31-én rendezett Második Országos Kriminalisztikai Szakmai Konferencián egy több mint 60 éve történt eseményről, amely a tárgyszerű módszertan dacára, máig torokszorítóan közel áll hozzánk. A szakmai előadás részletei azt példázzák, hogy az igazságügyi szakértő a tárgyi valóság törvényszerűségeinek gondos feltárásával hatékonyan szolgálja az igazságszolgáltatás és a közvélemény számára is a tények szakszerű értelmezését.