Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
image

Deli Kálmán és Meruk József  igazságügyi szakértők az igazságügyi szakértői szakvélemény szerkezetének egységesítését célzó mintát alakítottak ki. A vitaanyag deklarált célja a MISZK tagság aktív véleményező közreműködésének elérése, a közösségi felelősség kinyilvánításának ösztönzése erről a mindenkit érintő kérdésről.

Az igazságügyi szakértő munkájának díjazása és költségeinek megtérítése esetenként váratlan akadályba ütközik. Az alábbi példa a szakértői érdekérvényesítéshez ad segítséget. Azért jelezzük, hogy „esetenként”, mert a jelenség nem általános, és azért „váratlan”, mert a törvény maradéktalan betartására hivatott fórumon fordul elő – nyilván ott sem gyakran. Deli Kálmán igazságügyi szakértő eset-mintája nem egyszerűen a törvény ismeretének fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a szakértőnek minden ügyben tervszerűen építkezve kell nyilvántartania munkaráfordításait és e rendszerezett kimutatásokra építhető fel a sikert eredményező fellebbezés. Az eredeti fellebbezés anonimizált szövegét  a hatályos törvénynek megfelelően aktualizálva mutatjuk be.    

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) szervezi az igazságügyi szakértői nyilvántartásba vételhez szükséges szakértői alapismeretek oktatását. A következő oktatás október 5-én és 6-án lesz Budapesten, a Mester utca 30-32.  szám alatt, a Páva irodaház, III. emeleti tárgyalójában – tájékoztatott dr. Kovács Gábor, a MISZK elnökhelyettese. Jelentkezni október 2-áig lehet. A szakértőjelöltekhez intézett levelet az alábbiakban olvashatják.

A díjjegyzék létrehozása nem egyéb, mint az elvégzett munka végén az egyes tételek összesített, részleteiben áttekinthető rendszerezése – a munkafázisok mellé rendelt díjak rögzítésével. Vannak azonban olyan esetek, amikor a majdani díjjegyzék tartalmi elemeit már a szakértő munka első szakaszában, a várható szakértői díj közlésekor érdemes figyelembe venni. Az igazságügyi szakértő érdekeinek érvényesítése ugyanis a várható szakértői díj közlése során végzett munka díjköteles voltának utólagos elismertetésével kezdődik. A MISZK érdekképviseleti munkájának részeként tesszük közzé Deli Kálmán igazságügyi szakértő tapasztalatait és anonimizált bírósági példáját.

A díjmegállapító határozatok jogerősítésével kapcsolatos ügymenetről adott tájékoztatást dr. Ekkert József r. ezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese a dr. Agárdi Tamáshoz, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elnökéhez címzett levelében. Az ügymenet megismerése jelentősen megkönnyítheti a szakértők és a gazdasági igazgatóságon dolgozók munkáját.

Az igazságügyi szakértők a szakértői véleményük beterjesztésével egyidejűleg díj- és költségjegyzéket is beterjesztenek, melyben kérik a munkadíjuk és költségeik megtérítését. A kirendelő hatóság feladata a díj- és költségjegyzékek az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet szabályaira figyelemmel történő megvizsgálása, és döntés a díj- és költségjegyzék elfogadhatóságáról. Az igazságügyi szakértők a díjjegyzékeik benyújtása során több okból hibázhatnak, ami a díjjegyzékük hiányainak pótlásához, vagy szakértői díj- vagy költségigényük a díjjegyzéktől eltérő megállapításához vezethetnek. Sándor István Zoltán és Sándor Mátyás László a Jogi Fórumban megjelent tanulmányukban a szakértők által benyújtott díjjegyzékek jellemző hibáit gyűjtötték össze a Gödöllői Járásbíróságon szerzett több éves tapasztalataik alapján.

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete azoknak a belső szabályzatoknak a kötelező tartalmi elemeiről, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvények alapján kell elkészíteniük a kötelezetteknek. A szabályozás többek közt érinti az ingatlanközvetítőket, a könyvvizsgálókat és a könyvelőket is.

2017. augusztus 6-án elment egy kiváló és igaz ember, egy tudós kolléga, egy évtizedekig hűséges barát, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottságának alapító elnöke, az utódszervezet Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Vízügyi Szakmai Tagozat tiszteletbeli elnöke. Élt 80 évet.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) július 19-i küldöttgyűlése határozatképtelenség miatt elmaradt, ezért július 27-én 9 órai kezdettel, azonos helyszínen (1054 Budapest, Báthory utca 10.) megismételt küldöttgyűlést tart, amely a meghirdetett napirend tekintetében a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.