Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
image

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) szervezésében október 31-én rendezik meg a Második Országos Kriminalisztikai Szakmai Konferenciát, „Közösen az igazságszolgáltatásért, a bűnüldözésért” címmel a BM Nemzetközi Oktatási Központban (1126 Budapest, Böszörményi út 21.). A konferencia résztvevői – az igazságügyi szakértői munkához kapcsolódóan – megismerhetik a nyomozati szak, a kriminalisztika és a kapcsolódó szakterületek legújabb szakmai eredményeit.

Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője nemrégiben intézkedést adott ki a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság számlabefogadásának rendjéről. A 26/2017. (IX. 25.) ZMRFK intézkedés harmadik fejezete a szakértői számlák befogadási rendjét szabályozza.

Madas László igazságügyi repülőgép- és légi üzemeltetési szakértő nem fogadta el, hogy a büntetőbíróság egy repülőgép-balesetre vonatkozó szakvéleményére első-, majd másodfokon is alacsonyabb összegű szakértői díjat állapított meg, mint amennyit igényelt. Megítélése szerint olyan személyek döntenek a munkája díjáról, értékéről, szavahihetőségéről, akiknek nem lehet megfelelő szakértelmük ezen a speciális szakterületen. A szakértői díjat megállapító végzések ügyében ezért a Kúriához, majd az alapvető jogok biztosához fordult jogorvoslatért.

Deli Kálmán és Meruk József  igazságügyi szakértők az igazságügyi szakértői szakvélemény szerkezetének egységesítését célzó mintát alakítottak ki. A vitaanyag deklarált célja a MISZK tagság aktív véleményező közreműködésének elérése, a közösségi felelősség kinyilvánításának ösztönzése erről a mindenkit érintő kérdésről.

Az igazságügyi szakértő munkájának díjazása és költségeinek megtérítése esetenként váratlan akadályba ütközik. Az alábbi példa a szakértői érdekérvényesítéshez ad segítséget. Azért jelezzük, hogy „esetenként”, mert a jelenség nem általános, és azért „váratlan”, mert a törvény maradéktalan betartására hivatott fórumon fordul elő – nyilván ott sem gyakran. Deli Kálmán igazságügyi szakértő eset-mintája nem egyszerűen a törvény ismeretének fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a szakértőnek minden ügyben tervszerűen építkezve kell nyilvántartania munkaráfordításait és e rendszerezett kimutatásokra építhető fel a sikert eredményező fellebbezés. Az eredeti fellebbezés anonimizált szövegét  a hatályos törvénynek megfelelően aktualizálva mutatjuk be.    

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) szervezi az igazságügyi szakértői nyilvántartásba vételhez szükséges szakértői alapismeretek oktatását. A következő oktatás október 5-én és 6-án lesz Budapesten, a Mester utca 30-32.  szám alatt, a Páva irodaház, III. emeleti tárgyalójában – tájékoztatott dr. Kovács Gábor, a MISZK elnökhelyettese. Jelentkezni október 2-áig lehet. A szakértőjelöltekhez intézett levelet az alábbiakban olvashatják.

A díjjegyzék létrehozása nem egyéb, mint az elvégzett munka végén az egyes tételek összesített, részleteiben áttekinthető rendszerezése – a munkafázisok mellé rendelt díjak rögzítésével. Vannak azonban olyan esetek, amikor a majdani díjjegyzék tartalmi elemeit már a szakértő munka első szakaszában, a várható szakértői díj közlésekor érdemes figyelembe venni. Az igazságügyi szakértő érdekeinek érvényesítése ugyanis a várható szakértői díj közlése során végzett munka díjköteles voltának utólagos elismertetésével kezdődik. A MISZK érdekképviseleti munkájának részeként tesszük közzé Deli Kálmán igazságügyi szakértő tapasztalatait és anonimizált bírósági példáját.

A díjmegállapító határozatok jogerősítésével kapcsolatos ügymenetről adott tájékoztatást dr. Ekkert József r. ezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese a dr. Agárdi Tamáshoz, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elnökéhez címzett levelében. Az ügymenet megismerése jelentősen megkönnyítheti a szakértők és a gazdasági igazgatóságon dolgozók munkáját.

Az igazságügyi szakértők a szakértői véleményük beterjesztésével egyidejűleg díj- és költségjegyzéket is beterjesztenek, melyben kérik a munkadíjuk és költségeik megtérítését. A kirendelő hatóság feladata a díj- és költségjegyzékek az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet szabályaira figyelemmel történő megvizsgálása, és döntés a díj- és költségjegyzék elfogadhatóságáról. Az igazságügyi szakértők a díjjegyzékeik benyújtása során több okból hibázhatnak, ami a díjjegyzékük hiányainak pótlásához, vagy szakértői díj- vagy költségigényük a díjjegyzéktől eltérő megállapításához vezethetnek. Sándor István Zoltán és Sándor Mátyás László a Jogi Fórumban megjelent tanulmányukban a szakértők által benyújtott díjjegyzékek jellemző hibáit gyűjtötték össze a Gödöllői Járásbíróságon szerzett több éves tapasztalataik alapján.

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete azoknak a belső szabályzatoknak a kötelező tartalmi elemeiről, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvények alapján kell elkészíteniük a kötelezetteknek. A szabályozás többek közt érinti az ingatlanközvetítőket, a könyvvizsgálókat és a könyvelőket is.