Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Azzal, hogy a miszk.hu domain néven elérhető Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara weboldalát megtekinti, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A miszk.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) megjelenő tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (továbbiakban: MISZK) szellemi tulajdonát képezik.

A MISZK fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A MISZK előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A MISZK weboldala teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a MISZK előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelettel nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A MISZK követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A weboldalról értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elnevezés szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a MISZK előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek weboldalon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A MISZK pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.