Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Mi a feladata az igazságügyi szakértőnek?

A bíróság, az ügyészség, a rendőrség, ill. a jogszabályokban meghatározott más hatóságok kirendelése, továbbá megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.

Ki lehet igazságügyi szakértő?

Igazságügyi szakértő az lehet, aki

a) büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt,

b) a bejegyezni kért szakterületen az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához  meghatározott képesítéssel, és a képesítés megszerzésétől számított – főszabályként – legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik

c) a szakterületén működő szakmai kamara tagja, ha a tevékenység folytatásához a kötelező kamarai tagságot jogszabály előírja,

d) kötelezettséget vállal arra, hogy a hatósági kirendelésnek – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – eleget tesz.

Mióta működnek igazságügyi szakértők?  

A szakértői tevékenység valószínűleg az ítélkezés, a bírói munka kialakulását követően nem sokkal alakult ki. A szakértő tanúként aposztrofált jogállása azt sejteti, hogy "hozzáértő" tanúként történő meghallgatása igencsak régmúlt időkre nyúlik vissza. A második világháború előtt is már léteztek szakértők, csak akkor törvényszéki hites szakértőnek nevezték őket. A mai igazságügyi szakértői rendszer a 29/1964. Korm. számú rendelettel született és alapozódott meg, majd módosult a 4/1976. MT. számú rendelettel. Jelenleg a 2016. évi XXIX. törvény a hatályos, amely az igazságügyi szakétőkről szól.

Mi a szakértői névjegyzék?

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény értelmében igazságügyi szakértői tevékenységet az erre feljogosított (azaz az igazságügyi szakértők névjegyzékében szereplő) természetes személyek és cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságok, illetve e célra létesített igazságügyi szakértői intézmények végezhetnek. A névjegyzékünkben nem szerepelnek az igazságügyi szakértői tevékenység folytatására külön jogszabályban feljogosított állami szervek, intézmények, szervezetek, illetve az igazságügyi szakértő hiányában kirendelhető természetes személyek vagy szervezetek (azok, akik csak eseti jelleggel adhatnak szakvéleményt).

Mi a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara feladata?

Az igazságügyi szakértői kamara az igazságügyi szakértők önkormányzati elven alapuló szakmai, érdekképviseleti köztestülete. Köztestületként az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos művelésének támogatásával, a szakmai és etikai elvek meghatározásával és érvényesítésével, valamint a szakértők képviseletével kapcsolatos közfeladatokat látja el.

Mi az igazságügyi szakértői testületek feladata?

Az igazságügyi szakértői testületek feladata, hogy bíróság és más hatóság kirendelésére, esetleg megbízás alapján a szakterületüket érintő szakkérdésekben szakvéleményt adjanak. Igazságügyi szakértői testületek az alábbiak:

- Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület (székhelye: 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.)

- Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület (székhelye: 1078 Budapest, István u. 2.)

- Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület (székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 6–8.)

- Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület (székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.)

- Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület (székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1–3.)