Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Az igazságügyi szakértő munkájának díjazása és költségeinek megtérítése esetenként váratlan akadályba ütközik. Az alábbi példa a szakértői érdekérvényesítéshez ad segítséget. Azért jelezzük, hogy „esetenként”, mert a jelenség nem általános, és azért „váratlan”, mert a törvény maradéktalan betartására hivatott fórumon fordul elő – nyilván ott sem gyakran. Deli Kálmán igazságügyi szakértő eset-mintája nem egyszerűen a törvény ismeretének fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a szakértőnek minden ügyben tervszerűen építkezve kell nyilvántartania munkaráfordításait és e rendszerezett kimutatásokra építhető fel a sikert eredményező fellebbezés. Az eredeti fellebbezés anonimizált szövegét  a hatályos törvénynek megfelelően aktualizálva mutatjuk be.    

Tisztelt … Törvényszék!

 A … Bíróság a fenti – …-án kézhez vett – végzésével elutasította az igazságügyi szakértői munkámért kért igazságügyi szakértői díjamat XXXXXXXXXXXXXX felperesnek YYYYYYYYYYYY alperes ellen indított perében.

Az igazságügyi szakértői tevékenységre felkérő végzések – a …-as és a …-os – nem tartalmazzák ugyan, de azok áttanulmányozása után nyilvánvalóvá vált, hogy a bizonyítás nem hivatalból történik, ezért az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 49. § (2) bekezdése szerint, idézem:

„Az (1) bekezdésben meghatározott ügyeken kívül a szakértő a díjjegyzékével érvényesíteni kívánt díjat maga állapítja meg. Ebben az esetben a szakértő köteles a díjjegyzékével érvényesíteni kívánt díján belül az egy órára eső munkadíja összegét, illetve tételes munkadíját megállapítani,

a) a költségeit tételesen, számlával alátámasztottan igazolni vagy

b) megjelölni az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló rendelet szerinti költségátalány mértékét.”

Igazságügyi szakértőként én is a vonatkozó jogszabály szerint jártam el.

Kérem a T. …i Törvényszéket, hogy szakértői díjamat a díjtájékoztató leveleimben leírtakkal majdnem azonosan – 18775 Ft-ban – állapítsa meg az alábbi indokok alapján:

Első:

Közöltem az egy órára eső munkadíjamat, és költségeimet is.

Második:

Nem csak arról tájékoztattam a …-i és a …-i dátumú un. díjtájékoztató leveleimben az első fokú bíróságot, hogy mennyi munkát fordítottam a feladatom – az első fokú bíróság és a peres felek díj tájékoztatására – ellátására, hanem arról is, hogy mennyi a várható szakértői díjam a feladat teljes elvégzésekor.

Harmadik:

A …én elvégzett tevékenységem a már korábban ……szakértői ügykönyvszámon – …-én – adott szakvéleményem és annak archivált alapinformációi (fotók, jegyzetek, stb.) 1 órás áttanulmányozása után a …-as végzésben részletezett szakértői munka várható időráfordításának felmérésére irányult, és elkészítettem a ...-i díj tájékoztató levelemet, amelyet postáztam az első fokú bíróságnak.

Ezt a munkát és költséget kértem 12.300 Ft-ban elszámolni – a díj tájékoztatásom szerint 1 mérnökórát 11.750 Ft-tal, és a postaköltséget pedig 575 Ft-ban – kértem elszámolni (ez számszerűen 12.325 Ft.).

Negyedik:

A ...-án az elvégzett tevékenységem a már korábban ……szakértői ügykönyvszámon adott szakvéleményem és annak archivált alapinformációi (fotók, jegyzetek, stb.) és a …-én készített szakértői díjtájékoztató levelem fél órás áttanulmányozása után, a …-os végzésben részletezett, és a …-as végzéshez képest változtatott, szakértői munka várható időráfordításának felmérésére irányult, és elkészítettem a …-i díj tájékoztató levelemet, amelyet szintén elpostáztam azt az első fokú bíróságnak. 

Ezt a munkát és költséget kértem 6.480 Ft-ban elszámolni – a díj tájékoztatásom szerint fél mérnökórát 0.5 x 11.750 Ft = 5.875 Ft, és a postaköltséget pedig 575 Ft-ban – kértem elszámolni (igaz ez számszerűen 6.450 Ft).

Álláspontom szerint a munkaráfordításaim nem eltúlzottak.

 A jelen fellebbezésemen lerovom az 5.000 Ft fellebbezési illetéket bélyegben.

                                                       Tisztelettel

ÉÉ/HH/NN

Szakértői ügykönyv szám:                                                                                                                                                                                                        igazságügyi szakértő

Nyilvántartási számom: PPPP