Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Az új szakértői törvény kiemelt célja volt a szakértői tevékenység minőségbiztosítási rendszerének kiépítése, ennek ellenére a törvény kevés minőségbiztosítási szempontú, konkrét rendelkezést tartalmaz, ill. a rendszer kidolgozását és működtetését alacsonyabb szintű – még meg nem alkotott – jogszabályokra, illetve a szakértői kamarára bízta. A minőségbiztosítási rendszer létrehozásának és működtetésének előkérdése annak tisztázása, egyáltalán mi az a ,,minőség”, amit biztosítani kell a szakértői tevékenység során. Nógel Mónika ügyvéd, kutató cikke.

Az új szakértői törvény előremutató módosításokat vezet be a szakértőjelölti rendszerben, ugyanakkor sok tekintetben adós marad a minőségbiztosítási szempontból kívánatos kérdések rendezésével. Ezen hiányosságok pótlása, illetve a törvény egyes utaló szabályainak tartalommal való kitöltése a törvény felhatalmazása alapján megalkotásra kerülő alacsonyabb szintű jogszabályokra és a kamara szabályzataira hárul. Nógel Mónika ügyvéd, kutató cikke az Ügyészek Lapjának 2016/3-4. számában jelent meg.

Rózsa Erika bíró 2015 nyarán tartalmas összefoglalót írt, amelyben az igazságügyi szakértők díjazására vonatkozó jogi szabályozást mutatja be, különös figyelemmel a szakértői díjjegyzék ellenőrzésének és a szakértői díj mérséklésének jogszabályi hátterére és annak gyakorlatára.

Rózsa Erika: A szakértői díj megállapítása, ellenőrzése, mérséklése