Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) március 18-án, szombaton maratoni, több mint tízórás küldöttgyűlésen megszavazta a kamara 2016. évi pénzügyi beszámolóját, valamint - megszorításokkal - a 2017. évi költségvetését. Az éves kamarai tagdíjat húszezer forintban állapították meg. A küldöttek bizottsági tisztségviselőket választottak, elfogadták a fegyelmi eljárási szabályzatot, továbbá az etikai kódexet és eljárási szabályzatát. Az 57 megjelent küldöttből este fél kilencre 22-en maradtak.

Március 18-án 10.00 órára hirdette meg a kamara elnöksége a MISZK soron következő, megismételt küldöttgyűlését, miután a március 4-i tanácskozást határozatképtelenség miatt el kellett halasztani. A megismételt küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül is határozatképes volt. A 128 küldöttből 57-en regisztráltak délelőtt tízig a budapesti Lurdy Ház első emeleti konferenciatermében.

A tanácskozás résztvevői félórás vita után sem tudtak megállapodni a levezető elnök személyében, ezért a feladatot Agárdi Tamás, a MISZK elnöke vállalta. Hosszas polémia alakult ki a napirendről is, amelyet végül 46 küldött igen szavazatával fogadtak el.

A küldöttek ezt követően bizottsági tisztségviselőket jelöltek, majd választottak meg. A Szakterületet Felügyelő Bizottság elnökének Bartók Sándor Pétert, a Felvételi Bizottság elnökének Olasz Tibort,  két tagjának Semmelweis Tibort és Totth Gedeont, az Érdekképviseleti Bizottság elnökének Meruk Józsefet (fenti képünkön), két tagjának Filep Lászlót és Motika Dezsőt, az Oktatási Bizottság két tagjának Décsy Gabriellát és Hajdú Mihályt választották. 

A fegyelmi szabályzatot több módosítással egyhangúan fogadták el a küldöttek. Ugyancsak nagy többséggel szavazták meg az etikai kódexet, valamint az etikai szabályzatot. A kamarai tagdíjról szóló szabályzat megtárgyalása során úgy határoztak, hogy az életkor függvényében kedvezményt kaphassanak az igazságügyi szakértők. Ennek kihatásairól előbb azonban hatáselemzést készítenek, és a részletszabályokról majd a következő küldöttgyűlésen döntenek. A szabályzat elfogadásával az éves kamarai tagdíjat húszezer forintban állapították meg.

Az elnökség beszámolóját a múlt évi tevékenységéről Agárdi Tamás elnök azzal egészítette ki, hogy a kamara átalakítása eddig 16 millió forintba került, amihez nem kapott semmiféle költségvetési támogatást. „Míg a magyar igazságügyi szakértők életét, kamaránk működését a 2015-ös évben a készülő szakértői törvény előkészületei határozták meg, addig a 2016-os évet döntően az átalakulás, az új kamarai struktúra kialakításának első lépései jellemezték. A 2017-es év elejétől számolhatjuk, hogy reális közelségbe kerültünk egy működőképes, korszerű, hatékony kamara lehetőségéhez” - olvasható a beszámolóban, amely szerint a kamara léte során még soha nem tapasztalt mennyiségű és nehézségű feladatot kellett végrehajtatni, gyakorlatilag minden előkészületi lehetőség nélkül. A törvény által előírt, átalakulási feladatokat a kamarának a saját meglévő tapasztalataival, eszközeivel kellett levezényelni, ami egyben azt is jelentette, hogy egy olyan átalakulást kellett végrehajtani, amelyekhez nem voltak biztosítva az eszközök, és ahol az átalakulást végrehajtóknak, de még a felügyeleti szerveknek sem voltak ilyen irányú tapasztalatai. Az elnökség beszámolója arra is kitért, hogy jelentős terhet rótt a tagságra és a vezetésre az újonnan bevezetett kamarai költségátalánnyal kapcsolatos feladatok ellátása, a bevallások elkészítése. Mind a mai napig elmaradások észlelhetők, és ezek között olyanok is vannak, amelyek jogalkotói beavatkozást igényelnek.

A kamara 2016. évi pénzügyi beszámolójának a megtárgyalása során Csáki Bertalan ismertette a Számvizsgáló Bizottság véleményét a múlt évi pénzügyi tevékenységről. A bizottság a beszámolót – több megjegyzéssel és megszorítással – elfogadásra ajánlotta. A küldöttgyűlés – ekkor már csak 31 résztvevővel – 19 igennel, 10 nemmel és 2 tartózkodással elfogadta a beszámolót. A küldöttek – az elnök előterjesztésére – döntöttek a főtitkár díjazásáról is.

Háromórás vita után kompromisszumos megoldással fogadták el a kamara 2017. évi költségvetését. A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a kamara az előterjesztett, valamint a küldöttgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalandó költségvetés kiadási oldalának meghatározott, időarányos részét használhatja fel az év első hat hónapjában. Az első hat hónap gazdálkodásáról június 30-i fordulónappal a küldöttgyűlés számára be kell számolni. Az év második felében a kamara - a beszámoló küldöttgyűlés általi jóváhagyásáig - a költségvetésének a kiadási oldalát időarányosan használhatja fel. Ezt a javaslatot 19 igennel, 2 nemmel és 1 tartózkodással szavazták meg.

A nap záróakkordjaként - este fél kilenckor - a küldöttgyűlés elfogadta a kamara Alapszabályának az igazságügyi miniszter által jóvá nem hagyott rendelkezései nélküli egységes szövegét.