Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

MEGHÍVÓ
a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésére

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Igazságügy Szakértői Kamara Elnöksége a soron következő küldöttgyűlését

2018. április 17. napján 10.00. órai kezdettel

hirdeti meg.

A küldöttgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Báthory utca 10.

Regisztráció 09.30. – 10.00. óra

Tájékoztatjuk, hogy a küldöttgyűlés a Szaktv. 71. § (7) bekezdése alapján akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele jelen van. A határozatképesség megállapítása szempontjából a szavazás megkezdésének az időpontja irányadó.

A küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén

2018. április 26. napján 10.00. órai kezdettel

megismételt küldöttgyűlést tartunk, amely a meghirdetett napirend tekintetében a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.

A küldöttgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Báthory utca 10.

Regisztráció 09.30. – 10.00. óra

A küldöttgyűlés meghirdetett napirendje:


1. A Kamara bizottságai megüresedett tisztségviselői helyeire tisztségviselők választása (jelölések megállapítása és határozathozatalok, Etikai Bizottság: 3 fő, Fegyelmi Bizottság: 4 fő, Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság: 2 fő)
2. A Kamara elnökének beszámolója a 2017. évi tevékenységéről. (Határozathozatal a beszámoló elfogadása tárgyában.)
3. A Kamara elnökségének a beszámolója a 2017. évi tevékenységéről. (Határozathozatal a beszámoló elfogadása tárgyában.)
4. A bizottságok elnökeinek és tagjainak beszámolója a bizottságok 2017. évi tevékenységéről. (Határozathozatal a beszámoló elfogadása tárgyában.)
5. A főtitkár beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról. (Határozathozatal a beszámoló elfogadása tárgyában.)
6. A Kamara 2018. évi költségvetésének elfogadása, ezen belül:
    6.1. A kamarai tagdíj mértékére vonatkozó hatásvizsgálatról szóló főtitkári tájékoztató.
    6.2. Dr. Máté István Zsolt küldött javaslatai a költségvetésre vonatkozóan. (Határozathozatal a javaslat elfogadása tárgyában.)
7. Dr. Horváth György küldött javaslata a MISZK Küldöttgyűlése ügyrendjére.
8. Dr. Horváth György küldött javaslata az igazságügyi szakértőkről szóló törvény módosítására.
9. Deli Kálmán küldött javaslata a MISZK Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására.
10. Egyebek (határozathozatal nélkül)

            A küldöttek által megtárgyalni javasolt további kérdések.

Tájékoztatás

Választások

A kamarai tisztségviselők jelölésének és választásának lebonyolításában választási szervek nem vesznek részt.

A jelölést legkésőbb a választásra jogosult szerv ülésén, a választást megelőzően az ülést levezető elnöknek kell bejelenteni. Az, aki a választásra jogosult szerv ülésén nem jogosult felszólalni, jelölését a választást megelőző napig beérkezőleg adhatja le a választásra jogosult szervnél. E határidő jogvesztő.

A jelöltség megszerzéséhez a választásra jogosult szerv ülésén megjelent szavazásra jogosultak 10%-ának, de legalább egy főnek a jelölése szükséges.

A levezető elnök a megfelelő számú jelölésre jogosulttól érkezett, érvényes jelölések számba vétele, valamint a tisztség ellátására vonatkozó feltételek és kizáró okok fennállásának a vizsgálata után ismerteti a jelöltek listáját.

A levezető elnök a jelöltek nevét névsor szerint teszi fel szavazásra.

Egyetlen tisztségviselő választása esetén a tisztségre megválasztottnak az a jelölt minősül, akinek a megválasztását a jelen lévők többsége támogatta. Ha egyetlen jelölt megválasztását sem támogatta a jelen lévők többsége, ugyanazon a napon második fordulót kell tartani. A második fordulóban az a két jelölt vesz részt, aki az első fordulóban a legtöbb szavazatot kapta. A második fordulóban megválasztottnak – a szavazataránytól függetlenül – az a jelölt minősül, aki a legtöbb szavazatot kapta.

Abban az esetben, ha szavazategyenlőség miatt a jelölt vagy a megválasztott személye nem állapítható meg, a küldöttgyűlés nyilvánossága előtt az érintettek közül sorsolással kell választani.

További napirendi pontok

A küldöttgyűlés határozatának érvényességéhez a jelen lévő küldöttek többségének szavazata szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy a meghirdetett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a Kamara a jelen meghívó közzétételével egyidejűleg a honlapján közzéteszi.

Új napirendi és módosító javaslatok

Tájékoztatjuk, hogy a meghirdetett napirendi pontokhoz, valamint új napirendi pont felvételéhez 2018. április 5. napjáig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen nyílik lehetőség,

a) a napirend új napirendi ponttal való kiegészítésére vonatkozó javaslat és

b) a választások kivételével a meghirdetett napirendi javaslatokhoz kapcsolódó módosító javaslat

megtételére. A napirend új napirendi ponttal való kiegészítésére vonatkozó javaslat tárgyában a küldöttgyűlés csak akkor tud határozni, ha az szövegszerűen megfogalmazott határozati javaslatot, valamint indokolást is tartalmaz. A módosító javaslatról a küldöttgyűlés csak akkor tud határozni, ha azt az előterjesztő szövegszerűen megfogalmazza és ahhoz indokolást is fűz. Az e feltételeknek meg nem felelő napirendi és módosító javaslatok tárgyában tárgyalásra van, határozathozatalra nincs lehetőség.

Egyebek

Tájékoztatjuk, hogy a Szaktv. 71. § (5) bekezdése alapján a küldöttgyűlésen a küldöttek kizárólag személyesen járhatnak el, azaz nincs helye meghatalmazás útján történő képviseletnek.

Tájékoztatjuk, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, amelyet a Kamara elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával hitelesít.

Tájékoztatom a Tisztelt Küldötteket, hogy a Kamara a küldöttgyűlésre utazás költségeit megtéríti. Az utazási költségtérítésre vonatkozó tájékoztatót a Kamara a jelen meghívó közzétételével egyidejűleg közzéteszi.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2018. március 29.                 Üdvözlettel:

MISZK Elnöksége
Agárdi Tamás
elnök

Letölthető dokumentumok:
Meghívó küldöttgyűlésre
2.3. A Kamara elnökének és elnökségének beszámolója a 2017. évi tevékenységéről
4. Érdekképviseleti Bizottság beszámolója
4. Etikai Bizottság beszámolója
4. Fegyelmi Bizottság beszámolója
4. Szakterületet Felülvizsgáló Bizottság beszámolója
4. Számvizsgáló Bizottság beszámolója
5. A főtitkár beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
6. A Kamara 2018. évi költségvetésének elfogadása
06_Melléklet_MISZK_2017_KÖLTSÉGVETÉS.Terv_Tény
06_Melléklet_MISZK_2018_KÖLTSÉGVETÉS TERV
6.1. A kamarai tagdíj mértékére vonatkozó hatásvizsgálatról szóló főtitkári tájékoztató
6.2. Dr. Máté István Zsolt küldött javaslata
7. Dr. Horváth György küldött javaslata
8. Dr. Horváth György küldött javaslata
9. Deli Kálmán küldött javaslata
Tájékoztatás útiköltség elszámolásról
Üzemanyag költségtésítés saját tulajdonban lévő személygépkocsival nem rendelkező kamarai tagok részére
Útiköltség általános I.
Útiköltség általános II.

A meghirdetett napirendet kiegészítő (módosító) javaslatok:
Napirend kiegészítés 2., 3. napirendi pontokhoz, a Minőségbiztosítási Bizottság beszámolója - Dr. Kovács Gábor
Napirend kiegészítés 2., 3. napirendi pontokhoz, az Oktatási Bizottság beszámolója - Dr. Kovács Gábor
Napirend kiegészítés 2., 3. napirendi pontokhoz, elnökségi beszámoló - Dr. Kovács Gábor
Napirend kiegészítés 6. napirendi ponthoz - Dr. Oláh András
Napirend kiegészítés 7. napirendi ponthoz - Horváth György

Új napirendi javaslatok:
Új napirendi javaslat - dr. Schmidt József
3 Új napirendi javaslat - Dr. Gimesi László