Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Március 8-án megismételt küldöttgyűlést tartott Budapesten a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK), amelyen a megjelent hatvanegy küldött módosította a kamara Alapszabályát, a fegyelmi eljárási szabályzatot, az etikai eljárási szabályzatot és az Etikai Kódexet is.

Dr. Vízkelety Mariann, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára, a MISZK 2017. július 27-i megismételt küldöttgyűlésén elfogadott, módosított szabályzataira – az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (Szaktv.) 132. § (1) bekezdésében biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva – észrevételeket tett, és emiatt küldöttgyűlés összehívása vált szükségessé. Az államtitkár észrevételeit a MISZK elnöksége megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A szükséges módosítások végrehajtása érdekében az elnökség 2018.​​​​​​ február 23-ára „soron kívüli” küldöttgyűlést hívott össze, amely csak akkor lett volna határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele megjelenik. Miután ez nem történt meg, az elnökség a megismételt küldöttgyűlést március 8-ára hívta össze.

A megismételt küldöttgyűlésen, amely a meghirdetett napirend vonatkozásában a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül is határozatképes volt, a meghívott vendégek mellett hatvanegy küldött vett részt. A Budapesten megrendezett tanácskozás elején dr. Agárdi Tamás, a MISZK elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd a napirend elfogadása után a MISZK Alapszabályához benyújtott módosító javaslatokat tárgyalták meg a küldöttek. A küldöttek háromnegyed órányi vita után megszavazták az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű alapszabály-módosítást.

Az ebédszünet után a küldöttek – elsősorban szövegpontosítások miatt – módosították a fegyelmi eljárási szabályzatot, az etikai eljárási szabályzatot és az Etikai Kódexet is. Ezt követően dr. Borka Zoltán főtitkár aktuális adatkezelési kérdésekről adott tájékoztatást. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az Igazságügyi Minisztérium által vezett, közhiteles névjegyzék 3382 igazságügyi szakértőt tart nyilván. A küldöttgyűlés végén dr. Agárdi Tamás elnök a közelmúltban felmerült, egyes kamarai tisztségviselőket érintő személyi kérdésekről adott tájékoztatást a küldöttgyűlésnek.