Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

MEGHÍVÓ
a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara „soron kívüli” küldöttgyűlésére

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Igazságügy Szakértői Kamara Elnöksége a „soron kívüli” következő küldöttgyűlését 

2018. február 23. napján 10.00. órai kezdettel

hirdeti meg.

A küldöttgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Báthory utca 10.

Regisztráció 09.30. – 10.00. óra

Az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára, dr. Vízkelety Mariann a Kamara 2017. július 27-i megismételt küldöttgyűlésén elfogadott, módosított szabályzataira – az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 132. § (1) bekezdésében biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva – észrevételeket tett, amellyel kapcsolatban a küldöttgyűlés összehívása szükséges. Ezen észrevételeket a Kamara Elnöksége megtárgyalta, elfogadásra javasolja, és ennek érdekében a Szaktv. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján – soron kívül – küldöttgyűlést hív össze.
Tájékoztatjuk, hogy a küldöttgyűlés a Szaktv. 71. § (7) bekezdése alapján akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele jelen van. A határozatképesség megállapítása szempontjából a szavazás megkezdésének az időpontja irányadó.

A küldöttgyűlés várható határozatképtelensége esetén

2018. március 8. napján 10.00. órai kezdettel

megismételt küldöttgyűlést tartunk, amely a meghirdetett napirend tekintetében a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.

A küldöttgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Regisztráció 09.30. – 10.00. óra


A küldöttgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Alapszabályának módosítása
1.1. A 2018. február 16. napjáig – szövegszerűen és indokolással – előterjesztett módosító javaslatok megtárgyalása, valamint határozathozatal e módosító javaslatokról.
1.2. Tárgyalás és határozathozatal az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű alapszabály-módosításról.
2. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatának módosítása
2.1. A 2018. február 16. napjáig – szövegszerűen és indokolással – előterjesztett módosító javaslatok megtárgyalása, valamint határozathozatal e módosító javaslatokról.
2.2. Tárgyalás és határozathozatal az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szabályzat-módosításról.
3. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai eljárási szabályzatának módosítása
3.1. A 2018. február 16. napjáig – szövegszerűen és indokolással – előterjesztett módosító javaslatok megtárgyalása, valamint határozathozatal e módosító javaslatokról.
3.2. Tárgyalás és határozathozatal az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szabályzatmódosításról.
4. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Kódexének módosítása
4.1. A 2018. február 16. napjáig – szövegszerűen és indokolással – előterjesztett módosító javaslatok megtárgyalása, valamint határozathozatal e módosító javaslatokról.
4.2. Tárgyalás és határozathozatal az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szabályzatmódosításról.

Tájékoztatás

További napirendi pontok

A küldöttgyűlés határozatának érvényességéhez a jelen lévő küldöttek többségének szavazata, az Alapszabály módosításához (1. napirendi pont) a jelen lévő küldöttek legalább kétharmadának szavazata szükséges. 
Tájékoztatjuk, hogy a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a Kamara a jelen meghívó közzétételével egyidejűleg a honlapján közzéteszi. Tájékoztatjuk, hogy ugyanezen napirendi pontokhoz 2018. február 16. napjáig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen tehetnek szövegszerű és indokolással ellátott módosító javaslatot. Az e feltételeknek meg nem felelő módosító javaslatok tárgyában határozathozatalra nincs lehetőség.

Egyebek

Tájékoztatjuk, hogy a Szaktv. 71. § (5) bekezdése alapján a küldöttgyűlésen a küldöttek kizárólag személyesen járhatnak el, azaz nincs helye meghatalmazás útján történő képviseletnek.

Tájékoztatjuk, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, amelyet a Kamara elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával hitelesít.

Tájékoztatom a Tisztelt Küldötteket, hogy a Kamara a küldöttgyűlésre utazás költségeit megtéríti.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2018. február 7.        

Üdvözlettel:

MISZK Elnöksége
Agárdi Tamás
elnök

Letölthető dokumentumok:

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Alapszabálya

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 97/2017. (III. 22.) határozata a Kamara Fegyelmi eljárási szabályzatáról

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 102/2017. (III. 22.) határozata a Kamara Etikai eljárási szabályzatáról

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 100/2017. (III. 22.) határozata a Kamara Etikai Kódexéről

Az Igazságügyi Minisztérium XX-IFFO/3777-3779/3/2017. számú javaslatai

Az Igazságügyi Minisztérium XX-IFFO/3777-3779/3/2017. számú javaslataival kapcsolatos MISZK álláspomt

Előterjesztés a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Küldöttgyűlése részére

Üzemanyag költségtérítés saját tulajdnonban lévő személygépkocsival nem rendelkező Kamarai tagok részére

Útiköltség általános

Küldöttgyűlés meghívó

Küldöttgyűlési napirendi javaslat - Dr. Hajdú Mihály

Küldöttgyűlési napirendi javaslat - Filep László 

Küldöttgyűlési napirendi javaslat - Filep László István  

Küldöttgyűlési napirendi javaslat - Szögi János I.

Küldöttgyűlési napirendi javaslat - Szögi János II.

Küldöttgyűlési napirendi javaslat - Horváth György

Küldöttgyűlési napirendi javaslat - Matók Attila

Küldöttgyűlési napirendi javaslat - Dr. Oláh András

MISZK Elnökségi Módosítók