Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Ténytudósítást adott dr. Földi Ferenc igazságügyi fegyverszakértő az október 31-én rendezett Második Országos Kriminalisztikai Szakmai Konferencián egy több mint 60 éve történt eseményről, amely a tárgyszerű módszertan dacára, máig torokszorítóan közel áll hozzánk. A szakmai előadás részletei azt példázzák, hogy az igazságügyi szakértő a tárgyi valóság törvényszerűségeinek gondos feltárásával hatékonyan szolgálja az igazságszolgáltatás és a közvélemény számára is a tények szakszerű értelmezését.

Dr. Földi Ferenc bevezetője „Az 1949. évi genfi egyezmény 3. cikkének 1. pontjába ütköző, emberiesség elleni bűntett, az 1956. október 26-i Esztergom-Sötétkapu sortűz igazságügyi fegyverszakértői vizsgálatának néhány tanulsága” című előadásához:

Igazságügyi fegyverszakértői Szakvéleményt készíteni egy tömeggyilkosságról, főleg, ha az egy 1956-os sortűz, és az áldozatok kivétel nélkül fegyvertelen civilek, szinte lehetetlen harag és részlehajlás nélkül. Szenvtelenül, kizárólag a hideg és közömbös tényekre szorítkozva. Mindezt olyan környezetben – 1993-ban – 37 évvel az események után, amikorra alig maradt fenn eredeti dokumentum, a tanúk jelentős része is elhunyt és az élők emlékezete sem tekinthető teljesen megbízhatónak. Ugyanakkor a történtek felidézését jelentősen motiválja (torzítja) az elkövetők/résztvevők felelőssége, saját szerepük kedvezőbb megvilágításba helyezése és ötvenhat akkor még nagyon friss, de homlok egyenest ellenkező megítélése.

Miért vállaltuk el Piroska György szakértő társammal mégis az ügyet? Elsősorban azért, mert kijelölt minket a nyomozó hatóság, mert akkor igazságügyi fegyverzeti szakértőként voltam bejegyezve, tehát nem is tehettem volna mást, másrészt mert volt ebben az egész ügyben valami megmagyarázhatatlan, valami felfoghatatlan, valami épp ésszel érthetetlen. Elképzelhetetlen volt, hogyan képes valaki egy fegyvertelen tömegbe harckocsiágyúval belelőni. Ez harcászatilag sem indokolható. Lehetett-e valaki ennyire elvakult, ennyire érzéketlen a saját népével szemben. Vagy valami egészen más történt, valami fatális dolog. Nem tudtuk elfogadni a látszólag kézenfekvő magyarázatot. Ki akartuk deríteni, hogy józan ésszel mi történhetett.

Ennek a kutatásnak a megdöbbentő eredményét mutatja be a következő előadás.

Dr. Földi Ferenc előadása.pdf