Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

A nemzetgazdasági miniszter készülő rendelettervezete újraszabályozza az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételét. E szerint 2018. január 1-jétől az engedélyezési eljárás helyébe bejelentési eljárás lép, ami azt jelenti, hogy a bejelentési eljárás megindításával egyidejűleg az ügyfél jogosulttá válik az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység végzésére.

Az Országgyűlés november 14-én fogadta el az adózás rendjéről szóló új törvényt (új Art.), amely rendelkezik többek között az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről. Az új törvény átveszi a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény azon módosításait, amelyek az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről rendelkeznek. A módosítás eredményeként az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vételi eljárás az ügyfelek számára egyszerűbbé és gyorsabbá válik, a tevékenység végzésének engedélyhez kötöttsége megszűnik.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 216. §-ában szereplő átmeneti rendelkezés alapján a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek kiadását és a nyilvántartásba vételt 2017. december 31-ig a 26/2008. (VIII.30.) PM rendelet szabályozza. A PM rendelet alapján az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a jelölt nyilvántartásba vételi kérelmét a hatóság elbírálta és az engedélykiadással egyidejűleg felvette a nyilvántartásba. Az eljárás ügyintézési határideje 45 nap.

Az új Art. alapján az engedélyezési eljárás helyébe bejelentési eljárás lép, a bejelentési eljárás megindításával egyidejűleg pedig az ügyfél jogosulttá válik az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység végzésére. A tevékenység megkezdése és a nyilvántartásba vétel elválik egymástól, az ügyfél ügyintézési határidő nélkül, a bejelentést követően azonnal megkezdheti a bejelentett tevékenységet.

A bejelentés vizsgálatának eredménye alapján a nyilvántartásba vételt végző szervezet a jogszabályi feltételeket teljesítő bejelentőket nyilvántartásba veszi, míg azokat, akik nem felelnek meg az előírásoknak, az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység végzésétől eltiltja. Azoknak az adótanácsadóknak, adószakértőknek és okleveles adószakértőknek, akik a bejelentést követően a nyilvántartásba kerültek, 5 éves továbbképzési kötelezettségük áll fenn. A továbbképzés teljesítésének főszabályai a jelenleg hatályos szabályok alapján nyilvántartásba vettekre vonatkozó rendelkezésekhez képest nem változnak. A nyilvántartásba vetteknek öt év alatt kell 100 kreditpontot gyűjteniük olyan képzések (szakképzés, továbbképzés, felsőfokú tanulmányok) teljesítésével, amelyek releváns és naprakész ismeretekkel bővítik a már megszerzett ismereteiket.

Az új Art. nem módosítja az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenységet határon átnyúlóan végzőket, a határon átnyúló tevékenység végzésének szabályai nem változnak. Az új szabályok szerinti eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak csak a természetes személyek adataiban bekövetkező változások átvezetését érintő, illetve a kreditpont minősítési eljárások esetében változnak, összhangban az ügyintézéshez kapcsolódó költségek emelkedésével.