Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Az igazságügyi szakértők a szakértői véleményük beterjesztésével egyidejűleg díj- és költségjegyzéket is beterjesztenek, melyben kérik a munkadíjuk és költségeik megtérítését. A kirendelő hatóság feladata a díj- és költségjegyzékek az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet szabályaira figyelemmel történő megvizsgálása, és döntés a díj- és költségjegyzék elfogadhatóságáról. Az igazságügyi szakértők a díjjegyzékeik benyújtása során több okból hibázhatnak, ami a díjjegyzékük hiányainak pótlásához, vagy szakértői díj- vagy költségigényük a díjjegyzéktől eltérő megállapításához vezethetnek. Sándor István Zoltán és Sándor Mátyás László a Jogi Fórumban megjelent tanulmányukban a szakértők által benyújtott díjjegyzékek jellemző hibáit gyűjtötték össze a Gödöllői Járásbíróságon szerzett több éves tapasztalataik alapján.

Sandor_Istvan_Zoltan--Sandor_Matyas_Laszlo_A_szakertoi_dijjegyzekkel_kapcsolatos_gyakori_problemak.pdf