Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) küldöttgyűlése döntött a 2017. évre vonatkozó tagdíj mértékéről. Az igazságügyi szakértő által fizetendő kamarai tagdíj mértéke naptári évenként 20.000.- Ft, függetlenül attól, hogy az igazságügyi szakértő az adott naptári évben hány napig volt a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara tagja.

A Kamara a tagdíjfizetési határidőt megelőző egy évben igazságügyi szakértőjelölt felügyeletét legalább három hónapon keresztül ellátó igazságügyi szakértő számára, legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig előterjesztett kérelmére a kamarai tagdíjból 50% kedvezményt ad, ha e körülményeket igazolja.

A Kamara a tagdíjakról „számviteli bizonylatot” állít ki elektronikus formában a tagok negyedéves statisztikai adatszolgáltatásában közölt névre és címre szólóan az általuk megjelölt email címre küldve. A számviteli bizonylat tartalmazza a Kamara bankszámlaszámát, amelyre az utalást teljesíteni kell.

UniCreditBank 10900035-00000008-07710018

A Kamara Alapszabálya szerint az éves tagdíjak befizetésének határideje minden évben az adott év május 31. napja.