Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) a 2017. március 18-án megtartott küldöttgyűlésén hozott határozata értelmében az igazságügyi szakértők 2017. évi tagdíja 20 000 forint.

A MISZK küldöttgyűlése a 105/2017. határozatában elfogadta a kamarai tagdíjról szóló határozatot, egyben kötelezte az elnökséget arra, hogy az életkor alapján adható tagdíjkedvezmények tekintetében készítsen hatásvizsgálatot, és ennek megfelelően a soron következő küldöttgyűlésen tegyen előterjesztést a tagdíjszabályzatnak az életkor alapján járó tagdíjkedvezményre vonatkozó módosítására.

A MISZK Alapszabálya ételmében az igazságügyi szakértő a kamarai tagdíjat egy összegben, a tárgyév május 31. napjáig a MISZK honlapján közzétett számlaszámra fizeti meg. 

Tekintettel arra, hogy a tagdíjszabályzat elfogadása és hatályba lépése óta nem került sor küldöttgyűlés megtartására, így a tagdíj 20 000 forint összegű mértéke nem csökkenthető életkor alapján adható tagdíjkedvezménnyel. A hatályos szabályozás értelmében tagdíjkedvezmény kizárólag a szakértőjelölt szakmai felügyeletét ellátó szakértőnek (mentor) biztosítható.

Dr. Borka Zoltán főtitkár