Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

A költségátalány tételt fel kell tüntetni a számlán, így a számla és azon belül ez a tétel kifizetése akadálymentesen megvalósulhat. Az ügymenet leírásért köszönet Meruk Józsefnek, a MISZK Érdekképviseleti Bizottsága elnökének.

1./ A NAV egyik igazgatóságától megérkezik az ajánlattételi felhívás, amely tartalmazta a NAV által becsléssel megállapított munkaóra mennyiséget.

2./ Az igazságügyi szakértő az igazságügyi szakértői ajánlatában elfogadta a megjelölt feltételeket és a költségátalányra vonatkozóan az alábbiakat rögzítette:

Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet értelmében, a 2016. július 1-je után történt kirendelés (megbízás, stb.) esetén

- a kamarai költségátalány mértéke 1000 forint díjjegyzékenként, amelyet a díjjegyzékben külön tételként kell feltüntetni;

- a szakértőnek a részére megfizetett kamarai költségátalányt egy összegben kell készpénzben megfizetnie az ügyfélszolgálati ponton vagy a Kamarának a 10900035-00000008-07710018 fizetési számlájára átutalnia.

A szakértő fentiek alapján jelezte, hogy ezt a tételt a díjjegyzékben és a számlán „kamarai költségátalányként” kívánja feltüntetni, mint a kirendelőt terhelő, tovább utalandó (adómentes) tételt, azzal, hogy kirendelése esetén kérem a fent megjelölt 1000,- (egyezer) forint összeg külön jelölt elszámolását és átutalását a megjelölt munkadíjon felül. (A kamarai tagdíj befizetése egyébként igazolt).”

3./ Megérkezett a kirendelő végzés.

4./ A szakvéleménnyel együtt beterjesztésre került a költségjegyzék, amelyben egyebek mellett ez is szerepelt: „…továbbá 1000,- Ft, azaz egyezer forint bruttó összeg kamarai költségátalányra tart az igazságügyi szakértő igényt a korábbi árajánlatának megfelelően,…”

5./ Megérkezett a díjmegállapító végzés, amelyben a teljes munkadíj összegében benne szerepelt, és ezen felül az 1000.- forint.

6./ A szakértő benyújtotta a számlát, amelyen külön tételsoron szerepelt a MISZK költségátalány összege.

7./ Utalták a járulékokkal csökkentett díj összegét, a szakértő pedig befizette a kamarai költségátalányt.

8./ Februárban a szakértő kézhez kapta a NAV hóközi kifizetésről szóló igazolását, amely egyértelművé teszi, hogy az 1000,- Ft összeget az adóhatóság a törvényben leírtak szerint értelmezi, azaz a szakértőt joghátrány nem érte. Ez az összeg nem adózó (nem adóalapot növelő) tétel, a NAV irata ezt a tételt a „munkavégzés nélkül is elszámolt díjazások” körébe sorolja. Így a hatóság eleget tett a törvényben foglaltaknak, a szakértő pedig a befizetési kötelezettségének.

A leírtak alapján tehát ajánlott, hogy a költségátalány tételt fel kell tüntetni a számlán a fentiekben levezetett előzményekkel. Így a számla és azon belül ez a tétel kifizetése akadálymentesen megvalósulhat.

Nem kizárható, hogy a törvényt egyes jogalkalmazók értelmezik úgy is, hogy a kirendelő „automatikusan” köteles eleget tenni ennek a kötelezettségnek, de biztosabbnak tűnik a szakértő által alkalmazott óvatos és leíró jellegű változat, amely csak egy-egy bekezdésbe kerül az ajánlattételkor, illetve a költségjegyzék benyújtásakor. A számlán szereplő 1000,- Ft jogosságát így senki sem vitathatja formai hibákra hivatkozva.